مقالات

انقلاب اسلب، انقلاب تزیینات
شناسایی فرصتهای پیش روی صنعت سنگ ایران با معرفی دو راهکار "انقلاب اسلب" و "انقلاب تزئینات" به خروج این صنعت از رکود کمک کند
Stone World - Jan 2021
مقاله رزین
دانستنیهایی در مورد ابرسیوها، رزین ها، ماستیک ها و مواد شیمیایی در فرآوری سنگهای ساختمانی

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

موبایل: 385 0 389 (0912)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك