اره زنجیری (هاواژ) - (با طول بازو 2 تا 7.4 متر)

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.garrone.com/products.aspx?page=M.C.R.H.%20340%20diesel&id=42&lang=it

كمپاني: 

ترتيب: 

1

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

موبایل: 385 0 389 (0912)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك