اره زنجیری (هاواژ) چرخ دار جهت قواره کردن بلوک

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.garrone.com/products.aspx?page=SBC%20100&id=44&lang=en

كمپاني: 

ترتيب: 

2

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

تلفکس
: 92 777 883 (021)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك