دستگاه حفاری (دریل) پنوماتیک قابل نصب بر روی بیل مکانیکی

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.mariniqg.it/mobildrill_eng.html

كمپاني: 

ترتيب: 

8

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

تلفکس
: 92 777 883 (021)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك