دریل واگن هیدرولیکی سبک (کُر گیری و حفاری)

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.mariniqg.it/voyager_eng.html

كمپاني: 

ترتيب: 

1

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

موبایل: 385 0 389 (0912)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك