دستگاه نصف کن جهت افزایش تولید قطعات آنتیک + سایز کردن ضخامت ضایعات کارخانه جهت ورود به دستگاه برش

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.tecnema.it/principale/htm_prodotti/sps460_4t_gb.htm

كمپاني: 

ترتيب: 

3

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

موبایل: 385 0 389 (0912)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك