دستگاه ویبراتور جهت کهنه کردن سنگ + تولید سنگ رودخانه ای از ضایعات معادن

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.tecnema.it/principale/htm_prodotti/rwo_d_gb.htm

كمپاني: 

ترتيب: 

2

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

تلفکس
: 92 777 883 (021)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك