دستگاه برش یک، دو و سه هد جهت تولید قطعات آنتیک از ضایعات کارخانه

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.tecnema.it/principale/htm_prodotti/fs500_2t_gb.htm

كمپاني: 

ترتيب: 

1

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

تلفکس
: 92 777 883 (021)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك